23.3.15

[Pulsa primero este enlace: Monasterio Putna; luego donde dice: 2. Psalmul 50]


...

Psalmul 50

Salmo 50 (51).


1.Milostive, miluiește-mă, Dumnezeule,
după mare mila Ta,
și după mulțimea îndurărilor Tale
șterge fărădelegea mea.

1. Ten misericordia de mí, Dios misericordioso,
según tu grandiosa misericordia;
según tu abundante compasión
borra todas mis faltas.

...

2. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea,
și de păcatul meu curățește-mă.

2. Lava por completo mis faltas
y límpiame de mis pecados.

...

3. Că fărădelegea mea eu o cunosc,
și păcatul meu înaintea mea este pururea.

3. Pues yo reconozco mis faltas
y mi pecado está siempre ante mí.

...

4. Ție Unuia am greșit,
și rău înaintea Ta am făcut,
ca să fii îndreptățit întru cuvintele Tale
și biruitor când te vei judeca Tu.

4. Contra ti he pecado
y delante de ti he obrado mal;
pues eres justo en tus palabras
y certeros son tus juicios.

...

5. Că, iată, întru fărădelegi m-am zămislit,
și întru păcate m-a născut maica mea.

5. He aquí que he sido formado entre faltas
y en pecado me concibió mi madre. 

...

6. Că, iată, adevărul ai iubit,
cele nearătate și ascunse
ale înțelepciunii Tale mi le-ai arătat.

6. He aquí que tú amas la verdad
que no se muestra, y en lo secreto
me revelas tu sabiduría.

...

7. Stropi-mă-vei cu isop, și mă voi curăți;
spăla-mă-vei, și mai vârtos decât zăpada mă voi albi.

7. Purifícame con hisopo y seré limpio;
lávame, y seré más blanco que la nieve.

...

8. Auzului meu vei da bucurie și veselie,
bucura-se-vor oasele mele cele smerite.

8. Hazme escuchar el gozo y la alegría,
que se regocijen mis huesos quebrantados.

...

9. Întoarce fața Ta de către păcatele mele,
și toate fărădelegile mele șterge-le.

9. Esconde tu rostro de mis pecados
y elimina todas mis faltas.

...

10. Inimă curată zidește întru mine,
Dumnezeule, și Duh drept înnoiește
întru cele dinlăuntru ale mele.

10. Crea en mí un corazón limpio,
Señor, y renueva un espíritu recto
dentro de mí.

...

11. Nu mă lepada de la fața Ta,
și Duhul Tau cel Sfânt nu lua de la mine.

11. No me alejes de tu presencia
y no quites tu santo espíritu de mí.

...

12. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale,
și cu Duh stăpânitor mă întărește.

12. Concédeme el gozo de tu salvación
y fortaléceme con un espíritu de poder.

...

13. Învăța-voi pre cei fără de lege căile Tale,
și cei necredincioși se vor întoarce la Tine.

13. Enseñaré a quienes faltan a tus caminos
y los incrédulos se volverán a ti.

...

14. Izbăvește-mă de sângiuri, Dumnezeule,
Dumnezeul mântuirii mele;
bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.

14. Líbrame de la sangre, Señor;
Dios de mi salvación,
que mi lengua se regocije en tu justicia.

...

15. Doamne, buzele mele vei deschide,
și gura mea va vesti lauda Ta.

15. Señor, abre mis labios
y mi boca proclamará tu alabanza.

...

16. Că de-ai fi voit, jertfă Ți-aș fi dat:
arderi de tot nu vei binevoi.

16. Si quisieses un sacrificio, te lo daría;
pero no te agradan los holocaustos.

...

17. Jertfa lui Dumnezeu,
duhul umilit
inimă înfrântă și smerită
Dumnezeu nu va urgisi.

17. El sacrificio a Dios
es un espíritu contrito,
al corazón quebrantado y humillado
Dios no lo desprecia.

...

18. Fă bine, Doamne,
întru bunăvoirea Ta, Sionului,
și să se zidească zidurile Ierusalimului.

18. Haz bien, Señor,
con tu sola benevolencia, a Sión;
y edifica los muros de Jerusalén.

...

19. Atunci vei binevoi jertfa dreptății,
prinosul și arderi de tot;
atunci vor pune pre altarul tău viței,
și mă miluiește, Dumnezeule.

19. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia,
las oblaciones y los holocaustos;
entonces pondrán novillos sobre tu altar
y tendrás misericordia de mí, Señor.Licencia de Creative Commons

0 comentarios: